Privacy Policy

Wij gebruiken de door u opgegeven informatie alleen voor het verwerken van uw bestelling en het bijhouden van onze administratie. 

De informatie wordt niet gebruikt voor andere doelstellingen van commerciële of niet-commerciële aard, die niet direct gerelateerd zijn aan Pianocarpet, zonder dat daarvoor vooraf om uw toestemming is gevraagd. U kunt ten allen tijde uw gegevens wijzigen en/of inzien. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met onze klantenservice.

De winkelsoftware kan mogelijk gebruik maken van cookies om uw winkelwagen tijdens een online bezoek bij te kunnen houden en om uw naam en adres te registreren voor een volgend bezoek aan deze site.

Elke toekomstige wijziging in ons privacy beleid wordt aangekondigd op deze pagina. Op informatie van u die wij voor het tijdstip van wijziging van ons privacy beleid van u ontvangen hebben, is het gewijzigde beleid niet van toepassing, tenzij u daarvoor ons toestemming heeft gegeven.

Uw informatie valt derhalve onder het privacy beleid, dat geldig is op het moment dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Als wij een nieuw beleid aankondigen zal de door u verstrekte nieuwe informatie, in relatie tot nieuwe bestellingen, vallen onder het geldende beleid op dat tijdstip.

Als u vragen hebt over ons privacy beleid, kunt u per email contact met ons opnemen.